IT компанія «Astwellsoft»

Створення сайтів у Жалибори

Розробка веб сайтів будь-якої складності з індивідуальним підходом до кожного замовлення.

Львівський історик О. Купчинський вважає, що назва населеного пункту утворена від праслов'янського чи слов'янського імені Желібор. Існують і інші версії про походження даного найменування.

Згідно з іншим переказом, назва села походить від імені монаха-самітника Жилибора. На високому пагорбі він заснував монастир, поблизу якого виникло поселення, назване в його честь.

Уродженець села педагог Ілля Романів вважає, що ім'я Жилибор — це насправді перекручене прізвище Шеліборський, котре носив ігумен монастиря. Найправдоподібнішу версію висунули автори «Малої історичної енциклопедії Галицької землі» І. Петраш та М. Павлусь. На їхню думку, село назване на честь пана Желіборського — поміщика, який проживав на даній території. Відомості про шляхтичів Желіборських та їхній родовий герб доніс до нас вірш невідомого автора XVI ст.:

У самих Жалиборах побутує легенда про те, що в давнину ця місцевість була вкрита непрохідними лісами — борами, в яких проживали люди. Отже, топонім Жалибори можна розділити на 2 складові частини: «жили» (обжиті, залюднені) — «бори». І ця версія виглядає єдиною правдоподібною, бо у випадку походження від імені назва неодмінно отримувала б форму присвійного прикметника з суфіксом -ів: «Жалиборів». А прізвище Желіборський, як і всі прізвища з закінченнями на -ський (-цький), є продуктом середньовічних замін давніх українських прізвищ на придомки, утворені від назви села-маєтку, і якийсь час придомки навіть писалися паралельно і поступово витісняли давнє родове прізвище.

Археологічні розкопки наводять на думку, що на території Жалиборів могло існувати поселення ще в часи Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. Дослідники знайшли в даній місцевості бронзову прикрасу XI ст., а на узвишші гори Монаховець — давньоримські та арабські монети.

Уперше в історичних джерелах Жалибори згадуються в 1375 р. У 2-й пол. XIV ст. власником села був шляхтич українського походження Дмитро зі Скоморохів (зг. в 1385 р.), у 1-й пол. XV ст. — Петро зі Свистільників (зг. в 1440 р.). Після нього пункт перейшов до Михайла зі Свистільників (зг. в 1463 р.). У XIV — 1-й пол. XVI ст. село було невеликим за розмірами і в 1515 р. мало лише 1 лан орної землі. В 1578 р. їх стало 3, один із яких належав місцевому священику.

пробкова підлога

Створення веб сайтів у Жалибори

Ми розробили

1500+ проектів